КАРТА НА САЙТА

 


 

Сдружението на службите по трудова медицина в България е доброволна, демократична, политически независима организация, която ще се занимава с координиране, насърчаване, подпомагане и защита на интересите на работниците и служителите в службите по трудова медицина в България.

  Основни цели на сдружението са: Подпомагане, представляване и защита на специфичните браншови, профeсионални, икономически, правни и творчески интереси на служителите по трудова медицина и опазване човешките права. Взаимодействие с работодателите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.


 

О  Б  Я  В  А

Националната среща на сдружението на СТМ в България:

19 - 21.02.2016 г. – гр. Банкя

 


СДРУЖЕНИЕ

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

КОНТАКТИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 

ФОРУМ

БЛОГ